צור קשר

השיקמה 2 רעננה, 4322164

טל: 09-7409999

פקס: 09-7409998

global@ramotim.co.il :דואר אלקטרוני